dr inż. Krzysztof Wojciech Fornalski
strona domowa


.:Wstęp:. .:Praca naukowa:. .:Publikacje:. .:Pozostałe:. .:Kontakt:. .:ENGLISH:.


2007-2012
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
(w latach 2007-2011: Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana)


- temat pracy doktorskiej: "Analiza wybranych danych dotyczących wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na organizmy". Promotor: Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ.


-O PRACY DOKTORSKIEJ

-OBRONA PRACY DOKTORSKIEJChronologia studium doktoranckiego

- dnia 6.12.2012 r. Rada Naukowa NCBJ nadaje stopień doktora nauk fizycznych z wyróżnieniem

- obrona pracy doktorskiej dnia 23.10.2012 r. w Warszawie

- w sierpniu 2012 otrzymano obie pozytywne recenzje pracy doktorskiej

- występ na sympozjum NCBJ (Warszawa, 15 czerwca 2012) z prezentacją w sesji posterowej

- występ na konferencji NARE 2012 (Hirosaki, Japonia, 28 luty-3 marca 2012) z prezentacją w sesji ustnej oraz posterowej

- 5.10.2011 - otrzymano mazowieckie stypendium doktoranckie w ramach projektu "Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza"

- występ na konferencji 14th International Congress of Radiation Research (Warszawa, 28 sierpnia-1 września 2011) z prezentacją w sesji posterowej

- Seminarium doktoranckie "The selected aspects of low doses influence on organisms", Warszawa 31 V 2011 r. (wersja PDF)

- występ na konferencji 19th Nuclear Medical Defence Conference (Monachium, Niemcy, 16-19 maja 2011) z dwoma prezentacjami w sesji posterowej (pierwsza i drugia)

- występ na konferencji "Renesans Energetyki Jądrowej" z referatem pt. "Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej - wpływ małych dawek na zdrowie ludności", Targi Kielce, Kielce 1 III 2011 r.

- Występ ustny na konferencji LOWRAD 2010 w Barcelonie (PDF)

- Seminarium Działu Szkolenia i Doradztwa "Badanie wpływu niskich dawek promieniowania na wzrost rzeżuchy ogrodowej (paprzyca siewna, lepidium sativum)", Świerk 3 XII 2010 r. (wersja PDF)

- otwarcie przewodu doktorskiego na Radzie Naukowej IPJ 15 czerwca 2010 r.

- występ na konferencji SEREN w Polskiej Agencji Prasowej z referatem pt. "Wpływ małych dawek promieniowania na zdrowie człowieka" 22 IV 2010 r.

- występ na konferencji "Nowoczesna Energetyka Jądrowa - Bezpieczeństwo" z referatem pt. "Małe dawki - bezpieczeństwo ludnosci w pobliżu obiektów jądrowych", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 20 IV 2010 r.

- Seminarium doktoranckie "Low doses of the ionizing radiation", Warszawa 26 I 2010 r. (wersja PDF)

- otrzymano Mazowieckie Stypendium Doktoranckie

- Publikacja wyników pracy na konferencji LOWRAD 2008 w Lizbonie (PDF)

- Konferencja prasowa PAP zorganizowana przez SEREN w sprawie rocznicy Czarnobyla - pokaz zdjęć ze strefy - kwiecień 2009 r.

- Seminarium doktoranckie "Influence of exposition to ionizing radiation on the cancer mortality", Warszawa 7 X 2008 r. (wersja PDF)

- Seminarium Działu Szkolenia i Doradztwa "Analiza danych dot. pracowników przemysłu jądrowego z 15 krajów", Świerk 20 VI 2008 r. (wersja PPT)

- Seminarium doktoranckie "Accelerator neutrino interactions in the MINOS Experiment", Warszawa 3 XII 2007 r. (wersja PPT PDF)