Krzysztof Wojciech Fornalski, PhD, Eng.
home page


.:Introduction:. .:Science:. .:Papers:. .:Other:. .:Contact:. .:POLSKI:.


2002-2007

Faculty of Physics, Warsaw University of Technology


-Master thesis entitled "The accelerator neutrino interactions in the MINOS experiment", Warsaw, November 2007 r. Supervisior: dr Katarzyna Grzelak. Thesis was defensed in 28.11.2007.

-Supplementary codes:
* the analysis (e.g. Range Searching method): TAR or RAR version
* Truth Hits

Diploma seminars:

-K.Fornalski, Seminarium dyplomowe - selekcja NC/CC, wersja PDF,
28 marzec 2007
-K.Fornalski, Drugie seminarium , wersja PDF,
22 listopad 2006
-K.Fornalski, Pierwsze seminarium ,wersja PDF,
17 pazdziernik 2006

Some projects during the studies:
-"Modelowanie komputerowe procesu oddziaływania z materią ciężkich cząstek naładowanych" (2005) - wersja spakowana tutaj oraz prezentacja.
-Analiza sygnałów elektronicznych w liczniku promieniowania Geigera-Muellera (2006)
-Histogram kołowy do programu symulującego detektor promieniowania gamma (2005)
-Efekt Kerra w cieczy oraz stworzony na potrzeby pomiaru dzielnik częstotliwości (2005)
-Plakat dotyczący promieniotwórczości (2006)
-inne...

-Summer students practice 2005, Atomic Energy Institute (report, "Reaktor" and "Neutrony" programs)

-Seminarium (Koło Naukowe Fizyków) "Reaktory jądrowe: MARIA - polski reaktor" (2005)

-Praca na temat Spektroskopii Moessbauerowskiej