Krzysztof Wojciech Fornalski, PhD, Eng.
home page


.:Introduction:. .:Science:. .:Papers:. .:Other:. .:Contact:. .:POLSKI:.


Analiza wybranych danych dotyczących wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na organizmy


("The selected aspects of low dose radiation influence on organisms")DOWNLOAD