dr inż. Krzysztof Wojciech Fornalski
strona domowa


.:Wstęp:. .:Praca naukowa:. .:Publikacje:. .:Pozostałe:. .:Kontakt:. .:ENGLISH:.


Analiza wybranych danych dotyczących wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na organizmy


Opis problemu fizycznego

    W obszarze dawek niskich (<200 mSv) obserwuje się wiele efektów, które mogą być wyjaśnione przy użyciu różnych hipotez (liniowej, progowej lub hormetycznej), jednakże w większości przypadków nie możliwe jest jednoznaczne stwierdzenie, która zależność występuje. W niniejszej pracy dokonano całościowej analizy wielu aspektów oddziaływania niskich dawek promieniowania na organizmy.

    Przewód doktorski otwarto na Radzie Naukowej IPJ dnia 15 czerwca 2010 r.

    Finalną wersję pracy złożono dnia 23 lutego 2012 r.

    Pracę obroniono 23 października 2012 r.


KLIKNIJ ABY ŚCIĄGNĄĆ