dr inż. Krzysztof Wojciech Fornalski
strona domowa


.:Wstęp:. .:Praca naukowa:. .:Publikacje:. .:Pozostałe:. .:Kontakt:. .:ENGLISH:.


CZASOPISMA RECENZOWANE

Czasopisma międzynarodowe

-Fornalski K.W. 'Theoretical estimation of the increase of photoelectric effect cross section of X-ray interaction with charged graphene'. The European Physical Journal Plus, 2019 (in press).

-Fornalski K.W. 'Radiation adaptive response and cancer: from the statistical physics point of view'. Physical Review E, vol. 99, no. 2, article no. 22139, 2019.

-Dobrzyński L., Fornalski K.W., Reszczyńska J., Janiak M.K. 'Modeling cell reactions to ionizing radiation: from a lesion to a cancer'. Dose-Response, vol. 17, no. 2, pp. 1-19, 2019.

-Powojska A., Słonecka I., Fornalski K.W. 'The Monte Carlo method of mixed radiation field dose assessment in the cytogenetic biodosimetry'. Acta Physica Polonica A, vol. 124, no. 2, pp. 583-589, 2018.

-Słonecka I., Łukasik K., Fornalski K.W. 'Simplified Bayesian method: application in cytogenetic biological dosimetry of mixed n + gamma radiation'. Radiation and Environmental Biophysics, 2018 (pre-press).

-Fornalski K.W. 'Theoretical considerations on charged graphene as active gamma radiation shields'. The European Physical Journal Applied Physics, vol. 81, article no. 30401, 2018.

-Słonecka I., Łukasik K., Fornalski K.W. 'Analytical and quasi-Bayesian methods as development of the iterative approach for mixed radiation biodosimetry'. Radiation and Environmental Biophysics, Vol. 57, 2018, pp. 195-203.

-Fornalski K.W. 'Simple empirical correction functions to cross sections of the photoelectric effect, Compton scattering, pair and triplet production for carbon radiation shields for intermediate and high photon energies'. Journal of Physics Communications, vol. 2, article no. 035038, 2018.

-Szołucha M.M., Fornalski K.W. 'The cancer mortality and incident studies due to the natural background radiation in Poland'. International Journal of Low Radiation, 2018 (in-press).

-Dobrzyński L., Fornalski K.W., Reszczyńska J.M. 'Meta-analysis of thirty-two case-control and two ecological radon studies of lung cancer'. Journal of Radiation Research, Vol. 59, No. 2, 2018, pp. 149-163. (X)

-Dobrzyński L., Fornalski K.W., Socol Y., Reszczyńska J.M. 'Modeling of irradiated cell transformation: dose- and time-dependent effects'. Radiation Research, Vol. 186, 2016, pp. 396-406. (X)

-Fornalski K.W. 'Radiation and evolution: from Lotka-Volterra equation to balance equation'. International Journal of Low Radiation, vol. 10, no. 3, 2016, pp. 222-233. (X)

-Fornalski K.W. 'The Tadpole Bayesian Model for detecting trend changes in financial quotations'. Research & Reviews: Journal of of Statistics and Mathematical Sciences, vol. 2, no. 1, 2016, pp. 117-122. (X)

-Dobrzyński L., Fornalski K.W., Feinendegen L.E. 'The human cancer in high natural background radiation areas'. International Journal of Low Radiation, vol. 10, no. 2, 2015, pp. 143-154. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'The robust Bayesian approach to the model selection algorithm'. Research & Reviews: Journal of of Statistics and Mathematical Sciences, vol. 1, no. 1, 2015, pp. 8-12. (X)

-Dobrzyński L., Fornalski K.W., Feinendegen L.E. 'Cancer mortality among people living in areas with various levels of natural background radiation'. Dose-Response, vol. 13, no. 3, 2015, pp. 1-10. (X)

-Fornalski K.W. 'Pooled Bayesian meta-analysis of two Polish studies on radiation-induced cancers'. Radiation Protection Dosimetry, vol 167, no. 1-3, pp. 306-310, 2015, doi: 10.1093/rpd/ncv268. (X)

-Fornalski K.W. 'Applications of the robust Bayesian regression analysis'. International Journal of Society Systems Science, vol. 7, no. 4, 2015, pp. 314-333. (X)

-Fornalski K.W. 'Mechanistic model of the cells irradiation using the stochastic biophysical input'. International Journal of Low Radiation, vol. 9, no. 5/6, 2014, pp. 370-395. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'The cancer risk among workers of the nuclear centre at Świerk, Poland'. Nukleonika, vol. 58, no. 4, 2013, pp. 537-542. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'The cancer mortality in high natural radiation areas in Poland'. Dose-Response, vol. 10, no. 4, 2012, pp. 541-561. (X)

-Fornalski K.W., Adamowski Ł., Turowski T.W., Wojnarowicz J. 'Search of radiation hormesis in plants: irradiation of the cress (Lepidium sativum L.)'. Nukleonika, vol. 57, no. 3, 2012, pp. 421-426. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'Pooled Bayesian analysis of twenty-eight studies on radon induced lung cancers'. Health Physics, vol. 101, no. 3, 2011, pp. 265-273. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L., Janiak M.K. 'A Stochastic Markov Model of Cellular Response to Radiation'. Dose-Response, vol. 9, no. 4, 2011, pp. 477-496. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'The healthy worker effect and nuclear industry workers'. Dose-Response, vol. 8, no. 2, 2010, pp. 125-147. (X)

-Fornalski K.W., Parzych G., Pylak M., Satuła D., Dobrzyński L. 'Application of Bayesian reasoning and the Maximum Entropy Method to some reconstruction problems'. Acta Physica Polonica A, vol. 117, no. 6, 2010, pp. 892-899. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'Ionizing radiation and the health of nuclear industry workers'. International Journal of Low Radiation, vol. 6, no. 1, 2009, pp. 57-78. (X)


Czasopisma polskie

-Pacyniak I., Fornalski K.W., Kowalska M. 'Alternatywne metody obliczania dawek pochłoniętych w biologicznej dozymetrii mieszanego promieniowania n + gamma'. Postępy Fizyki, vol. 66, no. 1-4, 2015, pp. 13-22. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'Zastosowania twierdzenia Bayesa do analizy niepewnych danych doświadczalnych'. Postępy Fizyki, vol. 61, no. 5, 2010, pp. 178-192. (X)CZASOPISMA NIERECENZOWANE, NOTY TECHNICZNE

Publikacje międzynarodowe

- Fornalski K.W. 'Empirical solutions for the total cross section of gamma radiation interaction in the carbon absorber'. Technical Note No. 01/2017, Ex-Polon Laboratory, DOI: 10.13140/RG.2.2.26948.94086. (X)

-Sawicki Ł., Gołębiewski T., Fornalski K.W., Gajda D. 'Nuclear Poland? The second approach after 20 years'. Nuclear Espana Journal of Spanish nuclear professionals, no. 365, pp. 14-16, 2015. (X)

-Fornalski K.W. 'Stochastic biophysical modeling of irradiated cells'. Cornell University Library, arXiv.org/abs/1412.6840, 2014. (X)

-Fornalski K.W. 'Alternative statistical methods for cytogenetic radiation biological dosimetry'. Cornell University Library, arXiv.org/abs/1412.2048, 2014. (X)


Publikacje polskie

-Bielewski W., Fornalski K.W. 'Obliczenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół pierwszej polskiej elektrowni jądrowej'. Postępy Techniki Jądrowej, vol. 61, no. 2, 2018, pp. 23-36.

-Dobrzyński L., Fornalski K.W., Reszczyńska J.M. 'Ryzyko zdrowotne związane z niskimi dawkami promieniowania jonizującego'. Biuletyn PAA Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna, vol. 103, no. 1, 2016, pp. 42-45. (X)

-Fornalski K.W. 'Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE'. Postępy Techniki Jądrowej, vol. 59, no. 2, 2013, pp. 17-19. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'Promieniowanie naturalne w Polsce a śmiertelność nowotworowa'. Postępy Techniki Jądrowej, vol. 59, no. 1, 2013, pp. 25-31. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'Radon a ryzyko raka płuc'. Postępy Techniki Jądrowej, vol. 57, no. 3, 2012, pp. 21-28. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'Statystyka otrzymanych dawek i chorób nowotworowych wśród pracowników ośrodka jądrowego w Świerku'. Postępy Techniki Jądrowej, vol. 54, no. 4, 2011, pp. 20-32. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L., Janiak M.K. 'Stochastyczny model odpowiedzi komórek na promieniowanie'. Postępy Techniki Jądrowej, vol. 54, no. 3, 2011, pp. 23-37. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'Efekt Zdrowego Pracownika w przemyśle jądrowym'. Biuletyn PAA Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna, vol. 77, no. 3, 2009, pp. 46-52. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'Pracownicy przemysłu jądrowego a promieniowanie jonizujące'. Postępy Techniki Jądrowej, vol. 52, no. 2, 2009, pp. 29-37. (X)MONOGRAFIE I MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

-Cieszykowska I., Fornalski K.W., Gajda D., Gajda P., Janczyszyn J., Latek S., Mikołajczak R., Rabiński M., Rzymkowski K., Sobieszczak-Marciniak M., Strzelecki R., Szreder T., Wołkowicz T. 'Polska atomistyka / Polish Nuclear Science'. Wyd. Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, ISBN: 978-83-944254-5-6, Kraków 2017 (artykuły 'Polskie reaktory badawcze' pp. 86-99 oraz 'Polish Research Reactors' pp. 266-279).

-Fornalski K.W. 'Energetyka jądrowa a bezpieczeństwo energetyczne'. Monografia "Geopolityka współczesnego bezpieczeństwa energetycznego. Wybrane aspekty" (red. M. Ilnicki, Ł. Nowakowski, I. Protasowicki), 2017, pp. 162-181.

-Fornalski K.W., Dobrzyński L., Reszczyńska J.M. 'Modelling of the radiation carcinogenesis: the analytic and stochastic approaches'. Extended Abstracts Fall 2015, series: Trends in Mathematics, Vol. 7, subseries: Research Perspectives CRM Barcelona (Springer) 2017, pp. 95-101, DOI: 10.1007/978-3-319-55639-0_16. Materiały pokonferencyjne seminarium LD-RadStats: DoReMi Workshop for Statisticians Interested in Contributing to EU Low Dose Radiation Research. 26-28.10.2015; Barcelona, Hiszpania.

-Kowalska M., Słonecka I., Fornalski K.W. 'The use of Bayesian analysis for biological dose assessment by the dicentric assay after overexposures of people to fission neutrons'. Materiały pokonferencyjne, XXIII Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, Sandomierz, 5-9 września 2016.

-Pacyniak I., Fornalski K.W., Kowalska M. 'Employment of Bayesian and Monte Carlo methods for biological dose assessment following accidental overexposures of people to nuclear reactor radiation'. Konferencja: The Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research (RAD 2014), Uniwersytet w Nisz (Serbia), 27-30.05.2014, pp. 49-52. (X)

-Fornalski K.W. 'Nuclear safety and radiation protection in Poland'. Materiały pokonferencyjne ETRAP 2013 (NEA, IAEA), http://www.euronuclear.org/events/etrap/etrap2013/transactions.htm, pp. 186-190. (X)

-Fornalski K.W. 'Wybrane zagadnienia związane z narażeniem pracowników elektrowni jądrowej na promieniowanie jonizujące'. Monografia "Energetyka jądrowa w Polsce" (red. nacz. Z. Rau, K. Jeleń), wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, 2012, pp. 666-682. (X)

-Dobrzyński L., Fornalski K.W. 'Czy narażenie na promieniowanie jonizujące w miejscu zamieszkania i w pracy zwiększa śmiertelność z powodu nowotworów w Polsce'. Monografia "Pokojowe i terrorystyczne zagrożenia radiacyjne" (red. M.K. Janiak i in.), wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2012, pp. 35-48. (X)

-Dobrzyński L., Fornalski K.W. 'Hormeza- naturalne zjawisko odpowiedzi organizmu na stres'. Monografia VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Weterynaryjna higiena pasz - wpływ mikotoksyn na funkcje przewodu pokarmowego", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 2011, pp. 6-13. (X)

-Fornalski K.W. 'Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej - wpływ małych dawek na zdrowie ludności'. Spektrum, nr 3-4, 2011, pp. XXVIII-XXIX. (X)LISTY DO REDAKCJI

- S.M.J. Mortazavi, J.J. Bevelacqua, K.W. Fornalski, Ch.P. Pennigton, J. Welsh, M.K. Janiak, L. Dobrzyński, M. Doss. 'Letter to the Editor (August 24, 2017) concerning the paper "Occupational exposure to radon for underground tourist routes in Poland: Doses to lung and the risk of developing lung cancer"'. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2018, Vol. 31(5), DOI: 10.13075/ijomeh.1896.01257 (X)

- S.M.J Mortazavi, J.J. Bevelacqua, K.W. Fornalski, J. Welsh, M. Doss. 'Comments on "Space: The Final Frontier-Research Relevant to Mars"'. Health Physics, vol. 114, no. 3, pp. 344-345, 2018. (X)

-J.A. Siegel, B. Sacks, L.E. Feinendegen, J.S. Welsh, K.W. Fornalski, M. Miller, J. Mahn, L. Gomez, M.G. Stabin, P. Lewis, V.J. Esposito, A. Strupczewski, Ch.W. Pennington, J.M. Cuttler, Ch. Rangacharyulu, Ch. Davey, S. Sutou. 'Comment on "Background Ionizing Radiation and the Risk of Childhood Cancer: A Census-Based Nationwide Cohort Study"'. Environmental Health Perspectives, vol. 123, no. 8, 2015, p. A200. (X)

-K.W. Fornalski, R. Adams, W. Allison, L.E. Corrice, J.M. Cuttler, Ch. Davey, L. Dobrzyński, V.J. Esposito, L.E. Feinendegen, L.S. Gomez, P. Lewis, J. Mahn, M.L. Miller, Ch.W. Pennington, B. Sacks, S. Sutou, J.S. Welsh. 'The assumption of radon-induced cancer risk'. Cancer Causes & Control (Springer), vol. 26, no. 10, 2015, pp. 1517-1518. (X)

-K.W. Fornalski, M. Cohen, J. Cuttler, L. Dobrzyński, M. Doss, V.J. Esposito, L. Feinendegen, A. Fellman, M.L. Miller, J. Orient, Ch.W. Pennington, K.N. Rithidech, B. Sacks, Ch. Sanders, B. Scott, J.A. Siegel, Y. Socol, J. Welsh. 'French nuclear power plants and childhood leukemia'. Dose-Response, vol. 12, no. 4, 2014, pp. 518-521. (X)

-Y. Socol, J.M. Cuttler, L. Dobrzyński, M. Doss, L.E. Feinendegen, K.W. Fornalski, M.K. Janiak, M.L. Miller, K. Noy Rithidech, C.L. Sanders, B.R. Scott, B. Ulsh, A. Vaiserman, J. Welsh. 'Comment on "NAIRAS aircraft radiation model development, dose climatology, and initial validation" by Christopher J. Mertens, Matthias M. Meier, Steven Brown, Ryan B. Norman, and Xiaojing Xu'. Space Weather, 12, 2014, pp. 120-121. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'Response to Pawel and Puskin'. Health Physics, vol. 102, no. 3, 2012, pp. 352-353. (X)CZASOPISMA POPULARNONAUKOWE

-Fornalski K.W. 'Promieniowanie w służbie człowiekowi". Forum Akademickie, vol. 10/2018, pp. 59-61.

-Fornalski K.W. 'Byłem w Czarnobylu, byłem w Fukuszimie, byłem w Hiroszimie...'. Postępy Techniki Jądrowej, vol. 58, no. 4, 2015, pp. 22-26. (X)

-Fornalski K.W. 'Neutrina - tajemnicze cząstki'. Ekoatom, nr 15, 2014, pp. 26-33. (X)

-Fornalski K.W. 'Sięgając źródeł - czyli co w tym jądrze siedzi...'. Ekoatom, nr 12, 2014, pp. 19-22. (X)

-Fornalski K.W. 'Krótko o podstawach detekcji promieniowania'. Ekoatom, nr 10, 2013, pp. 35-40. (X)

-Fornalski K.W. 'Anna, Agata, Maryla - zapomniane polskie reaktory'. Ekoatom, nr 8, 2013, pp. 9-17. (X)

-Fornalski K.W., Dobrzyński L. 'Problem niskich dawek promieniowania a sprawa radonu'. Ekoatom, nr 4, 2012, pp. 54-60. (X)

-Fornalski K.W. 'Reaktory jądrowe w Polsce'. Energia dla Przemysłu, nr 3-4, 2011, pp. 16-19. (X)

-Fornalski K.W. 'Narażenie pracowników przemysłu jądrowego na promieniowanie jonizujące'. Ekoatom, nr 1, 2011, pp. 59-65. (X)

-Fornalski K.W. 'Jakie jest promieniowanie w Czarnobylu - pomiary w czasie pobytu w dniach 9-13.IV.2008 r.'. Wydane wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie głównej IEA oraz nuclear.pl, 2008. (X)

PRZESŁANE DO CZASOPISMA

-Fornalski K.W. 'Total cross section single empirical formula for gamma radiation interaction with matter for different energies and absorber types'. 2019._